Kasper Kuiken Opfokkruimel 1
Kasper Fauna Kuikenopfokkruimel 1 is een compleetvoer en is geschikt voor kuikens met een leeftijd tot circa 8 weken. Het opfokvoer van Kasper Fauna bestaat uit twee onderdelen, de Kuikenopfokkruimel 1 en de Kuikenopfokkruimel 2. Deze eerste variant biedt
Kasper Gallus 2 Opfokkorrel 8-18 wk. KFF
Sierhoendervoeder (Gallus) Dit speciale voer is ontwikkeld om te voldoen aan de bijzondere eisen, die aan sierhoenders worden gesteld met betrekking tot een glanzend verenpak en de kleur van snavel en poten.
Onder sierhoenders worden gerekend alle ...
Pagina 1 van 1