Thijssen

Thijssen's supplementen dienen als maalsteen en moet in alle vogelverblijven steeds beschikbaar zijn, eveneens in de buitenvolière, omdat na enige tijd ook daar alle scherpe steentjes door de vogels zijn verbruikt. Thijssen’s oesterschelpengrit en scherpe maagkiezel kunnen tezamen worden gemengd – in een verhouding van 1 zak oesterschelpengrit en 1 zak scherpe maagkiezel – en in één voerbakje worden verstrekt.

Lees meer
Pagina 1 van 1