Himbergen

Mede door de sterk toegenomen interesse van de vogelhobby in de zeventiger en tachtiger jaren en de uitdaging om met andere vogelsoorten (dan kanaries, grasparkieten etc.) te kweken, nam ook de vraag naar een kwalitatief goede basisvoeding toe. Himbergen® Vogelvoeders kenmerken zich door de constante kwaliteit, zijn goed geschoond en worden nooit omwille van de prijs gewijzigd. De voedingsbehoefte van de vogels staat centraal.

Lees meer
Pagina 1 van 1