Description

De Levensboom Droomland 5 ml

De Levensboom Droomland compositieCompositie van essentiële oliënIngredientenCompositie van essentiële oliën: Lavandula antustifolia Hte. Provence, Citrus reticulata, Boswellia carterii, Vetiveria zizanoides, Angelica archangelicaGebruikOp een tissue, zakdoek of geursteentje, aromalampje of Aromapatch enkele druppels naar voorkeur. Of via een Arominhaler: druppel 20-22 druppels in een maatbekertje of medicijncupje. Hou het enigszins schuin en zet de filter van de Arominhaler erin. Deze zuigt de olie snel op. De filter in het hulsje laten vallen, dopje goed vastklemmen- etiketje erop = klaar.Gebruikelijke dosering via de huid bij volwassenen zijn 2-3% in een basis(olie), max 2%.Baden: Voetbad 1-2, zitbad 2-4, volbad max 8 druppels in een neutrale badolie. Bij zwangerschap niet in het 1e trimester. Voor ouderen en 2e en 3e trimester zwangerschap 50-75% hiervan gebruiken, afhankelijk van de medicatie/grootte van het toepassingsgebied.Niet gebruiken bij kinderen t/m 2 jaar.WaarschuwingOntvlambare vloeistof en damp.Kan dodleijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie.Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking en/of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Verwijderd houden van vonken/open vuur niet roken.Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. GEEN braken opwekken.Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.

De Levensboom Droomland (5ml)

De Levensboom Droomland compositie Compositie van essentiële oliën Ingredienten Compositie van essentiële oliën: Lavandula antustifolia Hte. Provence, Citrus reticulata, Boswellia carterii, Vetiveria zizanoides, Angelica archangelica Gebruik Op een tissue, zakdoek of geursteentje, aromalampje of Aromapatch enkele druppels naar voorkeur. Of via een Arominhaler: druppel 20-22 druppels in een maatbekertje of medicijncupje. Gebruikelijke dosering via de huid bij volwassenen zijn 2-3% in een basis(olie), max 2%. Baden: Voetbad 1-2, zitbad 2-4, volbad max 8 druppels in een neutrale badolie. Niet gebruiken bij kinderen t/m 2.