Description

De Levensboom Focus 5 ml

De Levensboom Focus compositieVoor een frisse, heldere geur met rozemarijn, ceder en cypres en een hint van citrus. SamenstellingCompositie van essentiële oliën met o.a. rozemarijn, ceder en cypres en een hint van citrusGebruikOp een tissue, zakdoek of geursteentje, aromalampje of Aromapatch enkele druppels naar voorkeur.Of via een Arominhaler: druppel 20-22 druppels in een maatbekertje of medicijncupje. Hou het enigszins schuin en zet de filter van de Arominhaler erin. Deze zuigt de olie snel op. De filter in het hulsje laten vallen, dopje goed vastklemmen- etiketje erop = klaar.Gebruikelijke dosering via de huid bij volwassenen zijn 2-3% in een basis(olie), max 5%.Baden: Voetbad 2-3, zitbad 2-5, volbad max 8 druppels in een neutrale badolie. Voor ouderen/zwangeren 50-75% hiervan gebruiken, afhankelijk van de medicatie/grootte van het toepassingsgebied.Kinderen 25-75% van de volwassen dosering naar gelang leeftijd.WaarschuwingOntvlambare vloeistof en damp.Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige huidirritatie.Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking en/of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van vonken/open vuur niet roken.Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. GEEN braken opwekken.

De Levensboom Focus (5ml)

De Levensboom Focus compositie Voor een frisse, heldere geur met rozemarijn, ceder en cypres en een hint van citrus. Houdt je alert en geconcentreerd, maar activeert niet te sterk. Samenstelling Compositie van essentiële oliën met o. rozemarijn, ceder en cypres en een hint van citrus Gebruik Op een tissue, zakdoek of geursteentje, aromalampje of Aromapatch enkele druppels naar voorkeur. Of via een Arominhaler: druppel 20-22 druppels in een maatbekertje of medicijncupje. Gebruikelijke dosering via de huid bij volwassenen zijn 2-3% in een basis(olie), max 5%. Baden: Voetbad 2-3, zitbad 2-5, volbad max 8 druppels in een neutrale badolie. Kinderen 25-75% van de volwassen dosering naar.