Description

De Levensboom In beweging 5 ml

De Levensboom In BewegingKrachtig warm en kruidig geurende compositie van bijzondere oliën en extracten zoals zoete marjolein, gember en mirre.IngredientenOriganum majorana, Commiphora myrrha, Piper nigrum, Pimenta racemosa, Zingiber officinaleGebruikOp een tissue, zakdoek of geursteentje of aromalampje enkele druppels. Druppel 1-2 druppels aan de binnen- of de buitenkant van een afdekverband bij onaangename geuren van wonden.Gebruikelijke dosering via de huid bij volwassenen zijn 1-2% in een basis(olie), max 2%.Baden: Voetbad 1-2, zitbad 2-4, volbad max 5 druppels in een neutrale badolie. Voor ouderen/zwangeren 50-75% hiervan gebruiken, afhankelijk van de medicatie/grootte van het toepassingsgebied.Kinderen 25-75% van de volwassen dosering naar gelang leeftijd.WaarschuwingOntvlambare vloeistof en damp.Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.Veroorzaakt huidirritatie.Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking en/of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van open vuur/vonken. Niet roken.Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. GEEN braken opwekken.

De Levensboom In Beweging (5ml)

De Levensboom In Beweging Krachtig warm en kruidig geurende compositie van bijzondere oliën en extracten zoals zoete marjolein, gember en mirre, die zowel in verdamping als op de huid beweging brengt in vastgelopen situaties. Ingredienten Origanum majorana, Commiphora myrrha, Piper nigrum, Pimenta racemosa, Zingiber officinale Gebruik Op een tissue, zakdoek of geursteentje of aromalampje enkele druppels. Gebruikelijke dosering via de huid bij volwassenen zijn 1-2% in een basis(olie), max 2%. Baden: Voetbad 1-2, zitbad 2-4, volbad max 5 druppels in een neutrale badolie. Kinderen 25-75% van de volwassen dosering naar gelang leeftijd. Waarschuwing Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt.