Prijs vergelijken van 2 webshops

Description

De Levensboom Opgelucht ademen 5 ml

De Levensboom Opgelucht AdemenCompositie van essentiële oliënSamenstellingCompositie van essentiële oliën: Zingiber officinale, Mentha piperita, Citrus limon, Lavandula angustifolia, Hte. ProvenceGebruikOp een tissue, zakdoek of geursteentje, aromalampje of Aromapatch enkele druppels naar voorkeur. Of via een Arominhaler: druppel 20-22 druppels in een maatbekertje of medicijncupje. Hou het enigszins schuin en zet de filter van de Arominhaler erin. Deze zuigt de olie snel op. De filter in het hulsje laten vallen, dopje goed vastklemmen- etiketje erop = klaar.Gebruikelijke dosering via de huid bij volwassenen zijn 1-3% in een basis(olie), max 4%.Baden: Voetbad 1-2, zitbad 2-4, volbad max 5 druppels in een neutrale badolie. Voor ouderen/zwangeren 50-75% hiervan gebruiken, afhankelijk van de medicatie/grootte van het toepassingsgebied.Kinderen 25-75% van de volwassen dosering naar gelang leeftijd.WaarschuwingOntvlambare vloeistof en damp.Kan dodleijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstige oogletsel. Kan een allergische reactie opwekken.Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking en/of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van vonken/open vuur niet roken.Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. GEEN braken opwekken.Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.

De Levensboom Opgelucht Ademen (5ml)

De Levensboom Opgelucht Ademen Compositie van essentiële oliën Samenstelling Compositie van essentiële oliën: Zingiber officinale, Mentha piperita, Citrus limon, Lavandula angustifolia, Hte. Provence Gebruik Op een tissue, zakdoek of geursteentje, aromalampje of Aromapatch enkele druppels naar voorkeur. Of via een Arominhaler: druppel 20-22 druppels in een maatbekertje of medicijncupje. Gebruikelijke dosering via de huid bij volwassenen zijn 1-3% in een basis(olie), max 4%. Baden: Voetbad 1-2, zitbad 2-4, volbad max 5 druppels in een neutrale badolie. Kinderen 25-75% van de volwassen dosering naar gelang leeftijd. Waarschuwing Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodleijk zijn als de stof.