Description

De Levensboom Verbinding 5 ml

De Levensboom Verbinding compositieIngredientenCompositie van essentiële oliën: Citrus limon, Pinus sylvestris, Citrus aurantium sap, Bergamia, lavandula latifolia/spica, cedrus atlantica, Santalum album/rosa damascena, Citrus aurantium, Boswellia carterii, Daucus carota, Canarium luzonicum, Angelica archangelica, Helicrysum italicum, Vetiveria zizanoides, NardostachysGebruikOp een tissue, zakdoek of geursteentje, aromalampje of Aromapatch enkele druppels naar voorkeur. Of via een Arominhaler: druppel 20-22 druppels in een maatbekertje of medicijncupje. Hou het enigszins schuin en zet de filter van de Arominhaler erin. Deze zuigt de olie snel op. De filter in het hulsje laten vallen, dopje goed vastklemmen- etiketje erop = klaar.Gebruikelijke dosering via de huid bij volwassenen zijn 1-2% in een basis(olie), max 3%.Baden: Voetbad 1-2, zitbad 2-4, volbad max 5 druppels in een neutrale badolie. Voor ouderen/zwangeren 50-75% hiervan gebruiken, afhankelijk van de medicatie/grootte van het toepassingsgebied.Kinderen 25-75% van de volwassen dosering naar gelang leeftijd.WaarschuwingOntvlambare vloeistof en damp.Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische reactie opwekken.Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking en/of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van vonken/open vuur niet roken.Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. GEEN braken opwekken.Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.

De Levensboom Verbinding (5ml)

De Levensboom Verbinding compositie Intensiveert verbinding en saamhorigheid maar geeft ook ruimte om binnen die verbinding je eigenheid te bewaren. Voor het scheppen van een verbindende atmosfeer, psychisch, emotioneel en spiritueel welzijn. Ingredienten Compositie van essentiële oliën: Citrus limon, Pinus sylvestris, Citrus aurantium sap, Bergamia, lavandula latifolia/spica, cedrus atlantica, Santalum album/rosa damascena, Citrus aurantium, Boswellia carterii, Daucus carota, Canarium luzonicum, Angelica archangelica, Helicrysum italicum, Vetiveria zizanoides, Nardostachys Gebruik Op een tissue, zakdoek of geursteentje, aromalampje of Aromapatch enkele druppels naar voorkeur. Of via een Arominhaler: druppel 20-22 druppels in een maatbekertje of medicijncupje. Gebruikelijke dosering via de huid bij.