Description

Nestkast bamboe plat dak

Duurzame nestkast voor diverse mezensoorten. Dit is uitermate geschikt voor de koolmees. Ook andere tuinvogels kunnen deze kast bewonen waaronder de huismus, ringmus of de kleinere pimpelmees.