Description

Nestkast boomstam National Trust./h3#Duurzame nestkast die gemaakt is uit een uitgehold stuk boomstam. De invliegopening van deze kast is ca. 35 mm en dus goed voor de huisvesting van tal van tuinvogels waaronder de huismus en de koolmees.